Звіт про хімічний аналіз готових харчових продуктів

Для проведення наукового дослідження в лабораторію було доставлено зразок готових харчових продуктів у пластиковому контейнері. Зразку було призначено внутрішній номер ХХХХ. Фото одержаного зразка наведено в Додатку (рис. 1).

Метою наукового дослідження була перевірка присутності фармацевтичних препаратів, що можуть потенційно негативно впливати на здоров’я людини.

Хід дослідження з перевірки присутності фармацевтичних препараті базувався на методиках, наведених у публікаціях … [посилання на публікації видалено з міркувань конфіденційності].

Для проведення дослідження спочатку зразок № ХХХХ було переведено до однорідної консистенції за допомогою блендеру. Наважку отриманого гомогенізату було екстраговано відомим об’ємом 50%-го водного розчину метанолу. Для покращення вилучення фармацевтичних препаратів зі зразка розчин було оброблено ультразвуком. Після цього порції розчину було центрифуговано з метою відділення нерозчинних компонентів. Утворені супернатанти було досліджено методом рідинної хроматографії з тандемною мас-спектрометричною детекцією (РХ-МС-МС).

Зареєстровані хроматограми наведено у Додатку, рис. 2.

Відсутність на хроматограмах мажорних піків, інтенсивність яких мала б бути суттєво вища за інтенсивність «фонових» піків, свідчить про те, що в зразку № ХХХХ відсутні фармацевтичні препарати, які можуть потенційно негативно впливати на здоров’я людини…

Ознайомитися з повним текстом звіту