Звіт про хімічний аналіз ґрунту

Для проведення хімічного аналізу до лабораторії ТОВ «НСФ ОТАВА» було доставлено зразок ґрунту у скляній тарі. Фото зразка наведено в Додатку. Зразок було позначено внутрішнім номером ХХХ.

Метою дослідження була перевірка факту привнесення у зразок ґрунту понаднормових кількостей органічних отрутохімікатів, зокрема гербіцидної дії.

Усереднення зразка проводили шляхом квартування. З отриманої усередненої проби без її висушування було відібрано дві наважки, одна з яких була оброблена етиловим спиртом (для вилучення полярних летких органічних речовин), а інша була оброблена хлороформом (для вилучення неполярних летких органічних сполук) у співвідношенні маси наважки до об’єму розчинника 2:3.

Отримані екстракти було досліджено методом газової хроматографії із мас-спектрометричним детектуванням. Зареєстровані хроматограми наведено в Додатку.

Мас-спектр кожного піка на хроматограмах екстрактів було перевірено на збіг із бібліотечними мас-спектрами хлорорганічних, фосфорорганічних, гетероциклічних отрутохімікатів, а також з речовинами-похідними карбамідної кислоти і нітрофенольних сполук. Жоден із мас-спектрів, виявлених в екстрактах речовин, не збігається із бібліотечними мас-спектрами жодного з отрутохімікатів.

Ознайомитися з повним текстом звіту

хімічний аналіз ґрунту