Звіт про хімічний аналіз мідного проводу

Для проведення хімічного аналізу від Замовника було отримано два зразки металевого проводу з помітними слідами корозії. Зразки було позначено внутрішніми номерами ХХХ/1 та ХХХ/2 відповідно. Фото зразків наведено в Додатку.

За результатами попереднього дослідження продуктів корозії металевого проводу (Звіт № УУУ про наукове дослідження зразків продуктів корозії від ___.2017), виконаного для Замовника раніше, було встановлено, що основним складником продукту корозії в зразках УУУ/1 та УУУ/2 є Солі Металу. Отже, інтенсивні корозійні процеси, що призвели до їх утворення, були спричинені впливом Газу 1.

Метою цього наукового дослідження було порівняння елементного складу забруднень на отриманих проводах та встановлення того, чи дійсно причиною корозійних процесів, які відбулися зі зразками ХХХ/1 та ХХХ/2, також є Газ 1.

У зв’язку з малою кількістю продуктів корозії на отриманих для дослідження проводах, у порівнянні з дослідженими раніше зразками, відділення утвореного забруднення від поверхні проводів для подальшого дослідження складу було визнано не доцільним. Тому поверхню зразків із продуктами корозії було досліджено методом сканувальної електронної мікроскопії з оцінкою елементного складу окремих ділянок зразків.

У процесі підготовки зразків до мікроскопічного дослідження було відділено їх окремі представницькі ділянки, що містили досліджувані забруднення. Під час мікроскопічного дослідження підготовлених частин зразків було отримано набір мікрофотографій та наведено їх у Додатку разом із результатами визначення елементного складу окремих елементів зразків.

У результаті мікроскопічного дослідження зразків було виявлено, що на них містяться забруднення різних типів: монолітне покриття, пластинчасті лусочки різного розміру та точкові темні плями.

Ознайомитися з повним текстом звіту

химический анализ медного провода