Звіт про хімічний аналіз миючих засобів

Для проведення наукового дослідження було отримано два зразки миючих засобів з маркуванням «1» та «2». Зразки було позначено внутрішніми номерами наступними чином: «1» – ХХХХ/1, «2» – ХХХХ/2. Фото зразків наведено в Додатку, рис. 1.

Метою дослідження було вимірювання вмісту формальдегіду та валового вмісту аніонних поверхнево-активних речовин (надалі ПАР) в зразках № ХХХХ/1 та № ХХХХ/2.

Визначення валового вмісту аніонних ПАР було проведено титриметричним методом. Наважку зразка відомої маси було розчинено у воді; титрування отриманого розчину зразка проводилось розчином бензалконію хлориду, титр якого було встановлено попередньо окремо за розчинами додецилсульфату (лаурилсульфату) натрію та лауретсульфату натрію. Значення вмісту аніонниї ПАР у пробах визначалося за результатами двох паралельних титрувань, котрі повністю збігалися. Обрахунок результатів титрування проводився за обома значеннями титру. Вміст аніонних ПАР в зразку № ХХХХ/1, в перерахунку на лаурилсульфат натрію склав Х,ХХ ± Х,ХХ % (перерахунок результату на лауретсульфат натрію – Х,ХХ ± Х,ХХ %). Вміст аніонних ПАР в зразку № ХХХХ/2, в перерахунку на лаурилсульфат натрію склав Х,ХХ ± Х,ХХ %. (перерахунок результату на лауретсульфат натрію – Х,ХХ ± Х,ХХ %).

Визначення вмісту формальдегіду в зразках № ХХХХ/1 та № ХХХХ/2 було проведено після їх розбавлення дистильованою водою фотометричним методом…

Ознайомитися з повним текстом звіту