Звіт про хімічний аналіз полімерів

Для проведення наукового дослідження було отримано п’ять зразків гранул, які, за твердженням Замовника, є полімерною композитною сировиною. Зразки було позначено внутрішніми номерами ХХХХ 1-5 відповідно. Фото зразків наведено в Додатку, рис. 1.

Метою дослідження була порівняльна характеризація складу проб матеріалів №ХХХХХ/1-ХХХХХ/5 (усього 5 проб) за їх основними компонентами, з залученням ряду хімічних та фізико-хімічних методів аналізу.

За результатами попередньої екзаменації досліджуваних зразків встановлено, що зразки №ХХХХ/2-ХХХХ/5 диспергуються і частково розчиняються при нагріванні в розчиннику 1 та/або розчиннику 2; зразок № ХХХХ/1 повністю розчиняється при кип’ятінні в розчиннику 3, а при охолодженні розчину утворюється гель.

Було здійснено розділення зразків на фракції за їх розчинністю в органічних розчинниках.

Наважки зразків № ХХХХ/2-ХХХХ/5 було дисперговано в розчиннику 2. За сукупністю спостережуваних ознак, найлегше диспергувався в розчиннику 2 зразок № ХХХХ/5, диспергування даного зразка може повністю відбуватись за кімнатної температури. Зразок № ХХХХ/4 легко диспергувався в розчиннику 2 і при нагріванні. Зразок № ХХХХ/2 повністю диспергувався в розчиннику 2 лише при кип’ятінні розчину та інтенсивному перемішуванні. Найдовше диспергувався зразок №ХХХХ/3, при кип’ятінні та інтенсивному перемішуванні, зі зразка лишилась найбільша кількість нерозчинного залишку, в порівнянні з іншими зразками…

Ознайомитися з повним текстом звіту