Звіт про хімічний аналіз порошку на вміст глютену

Для проведення наукового дослідження було отримано зразок порошку в пластмасовій тарі, за словами замовника – зразок борошна. Зразку було призначено внутрішній номер ХХХХ (фото зразка наведено в Додатку, рис. 1).

Метою наукового дослідження була перевірка наявності з оцінкою кількісного вмісту глютену в зразку методом імуноферментного аналізу.

Наданий зразок з обох ємностей було об’єднано й усереднено шляхом перемішування. Пробу було підготовано і досліджено згідно з методикою імуноферментного тест-набору.

Рівень вмісту глютену в зразку перевищував межі визначення методу. З огляду на це було проведено серію додаткових послідовних вимірювань проб.

При останньому розбавленні у 250 разів порівняно з вихідною пробою вміст глютену перевищував верхні межі калібрування (ХХ мг/кг), що свідчить про наявність у зразку № ХХХХ великих кількостей глютену ( >Х %)…

Ознайомитися з повним текстом звіту