Звіт про хімічний аналіз продукту харчування на глютен

Для проведення наукового дослідження було отримано зразок продукту харчування в поліетиленовій упаковці. Зразку було призначено внутрішній номер ХХХХ. Фото зразка наведено в Додатку (рис. 1).

Метою наукового дослідження була перевірка наявності глютену в зразку № ХХХХ.

Для проведення дослідження наданий зразок продукту харчування було гомогенізовано шляхом помолу і відібрано частину проби квартуванням.

Виявлення та вимірювання вмісту глютену в зразку було проведено методом імуноферментного аналізу згідно з методикою, розробленою для набору ТОВ «ХЕМА» «Глютен» К380.

У результаті виконання вимірювань глютену в досліджуваному зразку виявлено не було. Це свідчить про його відсутність або наявність у кількості, що не перевищує межі виявлення методу, а саме – не більше 2 ppm (мг/кг).

За вимогами Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» від 06.12.2018 № 2639-VIII гранично допустимий вміст глютену у безглютенових продуктах складає 20 ppm (мг/кг).

Висновок:

У результаті дослідження зразка № ХХХХ імуноферментним методом, було встановлено, що глютен у зразку відсутній або його вміст не перевищує 2 ppm (мг/кг).

Ознайомитися з повним текстом звіту