Звіт про хімічний аналіз питної мінеральної води

До лабораторії для проведення наукового дослідження було доставлено зразок мінеральної води з невеликою кількістю осаду на дні та на стінці в скляній пляшці з етикеткою «ТОРГОВА МАРКА». Зразку було присвоєно внутрішній номер ____. Фото зразка наведено в Додатку.

Метою наукового дослідження було відділення осаду та перевірка його на приналежність до органічних чи мінеральних речовин. У випадку встановлення неорганічної природи осаду – перевірка речовини осаду на наявність токсичних елементів. У випадку встановлення органічної природи осаду – перевірка речовини осаду на наявність шкідливих летких органічних речовин.

З метою встановлення природи осаду, його було відділено від води декантуванням, висушено та досліджено методом інфрачервоної спектроскопії з Фур’є-перетворенням у режимі порушеного повного внутрішнього відбиття. Зареєстрований ІЧ-спектр осаду було порівняно з бібліотечними ІЧ-спектрами та встановлено найбільшу збіжність за формою та положенням смуг поглинання ІЧ-випромінювання зі спектром мінеральної речовини – Речовини_1. Спектр досліджуваного зразка та спектр Речовини_1 для порівняння наведені в Додатку.

Ознайомитися з повним текстом звіту