Звіт про хімічний аналіз цукру

Отруїти заради спадщини – міф чи реальність?

Завжди краще перестрахуватись і не споживати продукти, які здаються підозрілими. А ще краще перевірити безпечність цих продуктів у науковій хімічній лабораторії.

До Науково-сервісної фірми «ОТАВА» звернулась бабуся із підозрою на наявність сторонніх домішок у цукрі. За її словами, після звичного чаювання в цукорниці нею були знайдені підозрілі речовини.

Спеціалісти лабораторії відділили нехарактерні для цукру частинки і дослідили їх. Яке ж здивування викликали результати дослідження: до цукру було добавлено певний миючий засіб. Споживання такого цукру може бути небезпечним для здоров’я. 

 

Для проведення наукового дослідження було отримано зразок цукру. Фото наданого зразка наведено в Додатку (рис. 1).

Метою наукового дослідження була ідентифікація сторонньої домішки в зразку цукру № XXXX.

У зразку цукру № XXXX було візуально помітно порошкоподібні домішки – сині, рожеві й білі включення, які схожі на включення порошкових миючих засобів, зокрема – пральних порошків. У складі миючих засобів завжди присутні поверхнево-активні речовини (ПАР). Тому для первинної перевірки цього припущення було проведено якісний аналіз на присутність аніонних поверхнево-активних речовин (АПАР). Для цього зразок № XXXX було розчинено у воді, до розчину додано декілька крапель метиленового синього, а потім добавлено хлороформ. Якщо АПАР присутні в зразку, то синій колір повинен перейти з фази водного розчину у фазу хлороформу.

Якісна реакція з метиленовим синім показала присутність аніонних поверхнево-активних речовин у зразку № XXXX. Фото процесу проведення якісної реакції наведено в Додатку (рис. 2).

Для ідентифікації аніонних поверхнево-активних речовин до зразка цукру було додано метиловий спирт для екстракції ПАР. Відділений метанольний екстракт було досліджено методом рідинної хроматографії із мас-спектрометричною детекцією (РХ-МС). Зареєстрована хроматограма, відбудована за іонним струмом негативних іонів, наведена в Додатку (рис. 3).

На хроматограмі метанольного екстракту зразка № XXXX, відбудованій за іонним струмом негативних іонів, присутній пік із часом утримування X.XX хв, якому відповідає мас-спектр, що містить основні сигнали m/z=XXX і m/z=XXX, які відповідають іонам [M-H]- та [M+HCOO]- сахарози (M=XXXXX). На цій же хроматограмі є ряд піків з часами утримування XXXX, XXXX, XXXX, XXXX хв, яким відповідає мас-спектр, що містить основні сигнали m/z=XXX, XXX, XXX, XXX. Цим пікам відповідає аніонна поверхнево-активна речовина (АПАР) – Речовина 1.

Детальний розгляд зразка цукру № XXXX показав наявність великих кулястих частинок, одну з яких було відділено й досліджено методом інфрачервоної (ІЧ) спектроскопії та встановлено, що це Речовина 2.

Висновок:

Присутність ПАР, а саме Речовини 1 і Речовини 2, доводить, що домішка в зразку цукру № XXXX є мийним засобом.

Ознайомитися з повним текстом звіту