Звіт про хімічний аналіз зразка ароматизатора

Для проведення наукового дослідження було отримано зразок побутового ароматизатора в оригінальній упаковці. Зразку було призначено внутрішній номер ХХХХ (фото зразка наведено в Додатку, рис. 1).

Метою наукового дослідження була ідентифікація летких органічних речовин, що входять до складу зразка.

Зразок було усереднено шляхом перемішування. Для дослідження використано наважку зразка, яку було оброблено двадцятикратним об’ємом суміші розчинників 1 для розчинення летких компонентів зразка середньої полярності, екстракт відділено фільтруванням. Для екстракції потенційно присутніх неполярних речовин, які можуть не розчинитися в суміші розчинників, додатково другу наважку зразка було оброблено розчинником 2, екстракт відділено фільтруванням.

Отримані екстракти досліджено методом газової хроматографії з мас-спектрометричною детекцією (ГХ-МС). Хроматограми двох екстрактів наведено в Додатку, рис. 2. Було встановлено, що набори піків на хроматограмах обох екстрактів збігаються, незначно відрізняються лише співвідношення інтенсивностей. Отже, всі компоненти зразка було вилучено сумішшю розчинників 1, тож для ідентифікації компонентів використовувались дані, зареєстровані для першого екстракту.

Ознайомитися з повним текстом звіту