Звіт про хімічний аналіз зразка гелю для тіла

Для проведення наукового дослідження було отримано зразок косметичного засобу для тіла «Торгова назва 1». Фото зразка наведено у Додатку 1, рис. 1. Зразку було призначено внутрішній номер ХХХХ.

Метою наукового дослідження було якісне визначення складу летких компонентів зразка ХХХХ газовохроматографічним методом та перевірка наявності ментолу у ньому.

Зразок було досліджено парофазною газовою хроматографією із мас-спектрометричною детекцією. Хроматограма, відбудована за повним іонним струмом, наведена на рис. 2 у Додатку 1. Мас-спектри, що відповідають пікам на хроматограмі, порівнювалися із бібліотечними мас-спектрами, за збіжністю мас-спектрів ідентифікувалися відповідні складники. Знайдені компоненти наведені у таблиці 1.

Ознайомитися з повним текстом звіту