Звіт про хімічний аналіз зразка компосту

До лабораторії для проведення наукового дослідження було надано зразок компосту, запакований у чорний поліетиленовий пакет. Зразку було призначено внутрішній номер ХХХХ. Фото зразка наведено в Додатку, Рис.1.

Метою дослідження було:

  • визначення елементного складу зразка № ХХХХ методом ICP-AES;
  • визначення валового вмісту органічних речовин за їх втратою при прожарюванні;
  • визначення виходу вільних гумінових кислот.

Нативний стан одержаного зразка № ХХХХ не дозволяв проводити дослідження через велику масу зразка, різний розмір грудочок, високий вміст вологості та наявність в зразку неоднорідно локалізованих рослинних включень. З цієї причини спочатку було проведено підготовку лабораторної проби.

З всього одержаного зразка № ХХХХ (масою приблизно 4 кг) було відібрано квартуванням наважку масою ХХХ.ХХ г; одержану пробу було висушено при температурі 100 °С. Маса залишку після висушування становила ХХХ.ХХ г, що становить ХХ.ХХ % від маси наважки, відповідно втрата маси при висушувані склала ХХ.ХХ %.

З висушеної проби було відібрано наважку масою ХХ г шляхом повторного квартування. Відібрану наважку було змелено до порошкоподібного стану. Одержаний порошок є лабораторною пробою і його було використано у подальших дослідженнях.

Вимірювання залишкової вологості лабораторної проби було проведено з використанням автоматичного аналізатора вологості. Значення залишкової вологості лабораторної проби склало Х.ХХ %. Отже загальна вологість зразка № ХХХХ становила ХХ.ХХ %.

Для встановлення елементного складу зразка № ХХХХ лабораторну пробу було оброблено азотною кислотою у фторопластовому автоклаві. Кислотну витяжку було досліджено методом ICP-AES. Результати по вмісту елементів, виражені у відсотках та в мг/кг у перерахунку на суху масу і нативний стан зразка № ХХХХ наведено в Таблиці 1.

Таблиця 1

Елементний склад зразка № ХХХХ

ЕлементВміст елементу в перерахунку

на суху масу, мг/кг (%)

Вміст елементу в перерахунку

на нативний стан, мг/кг (%)

CaХХХХХХХХ
KХХХХХХХХ
MgХХХХХХХХ
PХХХХХХХХ
FeХХХХХХХХ
SrХХХХХХХХ
AlХХХХХХХХ
NaХХХХХХХХ
MnХХХХХХХХ
ZnХХХХХХХХ
BaХХХХХХХХ
PbХХХХХХХХ
AsХХХХХХХХ
CrХХХХХХХХ
AgХХХХХХХХ
BХХХХХХХХ
BiХХХХХХХХ
CoХХХХХХХХ
CuХХХХХХХХ
LiХХХХХХХХ
MoХХХХХХХХ
NbХХХХХХХХ
NiХХХХХХХХ
SbХХХХХХХХ
SnХХХХХХХХ
TiХХХХХХХХ
VХХХХХХХХ
ZrХХХХХХХХ
BeХХХХХХХХ
CdХХХХХХХХ
HgХХХХХХХХ
SeХХХХХХХХ
TlХХХХХХХХ

Визначення валового вмісту органічних речовин у лабораторній пробі зразка №ХХХХ було проведено відповідно до методики ГОСТ ХХХХ-ХХ.  За результатами трьох паралельних зважувань вміст золи склав ХХ.ХХ±Х.ХХ % в перерахунку на суху масу, ХХ.ХХ±Х.ХХ % в перерахунку на нативний стан. Відповідно валовий вміст органічних речовин склав ХХ.ХХ±Х.ХХ % в перерахунку на суху масу, ХХ.ХХ±Х.ХХ % в перерахунку на нативний стан.

Відповідно, до визначення, наведеного в ГОСТ ХХХХ-ХХ/1 гумінові кислоти – це розчинні в лугах і нерозчинні в кислотах речовини з класу високомолекулярних органічних азотовмісних оксикислот з бензоїдним ядром, що входять до складу гумусу й утворюються в процесі гуміфікації.

Відповідно, до визначення, наведеного в ГОСТ ХХХХ-ХХ/2 вільні гумінові кислоти – це гумінові кислоти, котрі вилучаються з палива внаслідок проведення однократної екстракції 1% розчином гідроксиду натрію з подальшим осадженням їх мінеральною кислотою.

Визначення вмісту гумінових кислот в зразку № ХХХХ було проведено відповідно до методики ГОСТ ХХХХ-ХХ шляхом проведення однократної екстракції гумінових кислот з лабораторної проби компосту Х % розчином гідроксиду натрію при нагріванні, наступним осадженням гумінових кислот надлишком хлороводневої кислоти та визначенні маси утвореного осаду.

Три наважки лабораторної проби зразка було поміщено в конічні колби. До наважок було додано по ХХХХ мл одновідсоткового розчину гідроксиду натрію. Колби з рідинами було поставлено на киплячу водяну баню на дві години. Після охолодження до кімнатної температури рідини було профільтровано та кількісно перенесено в мірні колби. Фільтрати було доведено до об’єму ХХХ мл.

Аліквоти фільтратів об’ємом ХХХ мл були перенесені в стакани. Для осадження гумінових кислот до них було додано по ХХ мл Х %-ого розчину хлороводневої кислоти. Утворені осади було промито, висушено до сталої маси та зважено. З метою встановлення вмісту золи у осаджених гумінових кислотах залишки після висушування було прожарено в муфельній печі за температури ХХХ °С. Значення мас золи в гумінових кислотах було віднято від значення мас висушених осадів гумінових кислот.

 За результатами трьох паралельних зважувань вміст вільних гумінових кислот в зразку № ХХХХ склав Х.ХХ±Х.ХХ % в перерахунку на суху масу, Х.ХХ±Х.ХХ % в перерахунку на нативний стан.

ПоказникВміст, %
На суху масуНа нативний стан
Валовий вміст
органічних речовин
ХХ.ХХ±Х.ХХХХ.ХХ±Х.ХХ
Вільні гумінові кислотиХ.ХХ±Х.ХХХ.ХХ±Х.ХХ

Ознайомитися з повним текстом звіту