Звіт про хімічний аналіз зразка конкременту (ниркового каменю)

Для проведення наукового дослідження було отримано зразок, який, за словами замовника, є нирковим конкрементом. Зразку було призначено внутрішній номер ХХХХ (фото зразка наведено в Додатку, рис. 1).

Метою дослідження була ідентифікація основних компонентів, які складають цей конкремент, що може допомогти лікареві діагностувати причини його утворення. 

За класифікацією, наведеною на відкритих ресурсах Національного інституту діабету, захворювань травної системи і нирок США, типові ниркові конкременти розподіляються на:

  1. Кальцієві (кальцій оксалатні та кальцій фосфатні).
  2. Уратні (такі, що складені з дигідрату сечової кислоти і солей сечової кислоти).
  3. Струвітні (такі, що складені з магній-амоній фосфату).
  4. Цистинові (такі, що складаються із цистину – окисненого димеру цистеїну).

Також описані рідкісні випадки нетипових ксантинових ниркових конкрементів та комбіновані конкременти.

Для ідентифікації типу конкременту за основним складником було заплановано дослідження методом рентгеноструктурного аналізу, котрий дає змогу ідентифікувати речовини за структурою їх кристалічної ґратки. У випадку конкременту, який не складається із кристалічних фаз, було заплановано застосувати метод інфрачервоної спектроскопії, який дає змогу ідентифікувати речовини за енергетичними характеристиками міжатомних зв’язків…

Ознайомитися з повним текстом звіту