Звіт про хімічний аналіз зразка спирту

Для проведення наукового дослідження було отримано зразок рідини, номінально – етилового спирту, в скляній баночці. Зразок було позначено внутрішнім номером ХХХХ. Фото зразка наведено в Додатку (Рис. 1).

Метою наукового дослідження було визначення переліку сторонніх фармпрепаратів чи отрутохімікатів з класу летких органічних речовин, котрі ідентифікуються, як окремі піки на хроматограмах зразка № ХХХХ, зареєстрованих методом газової хроматографії із мас-спектрометричною детекцією (ГХ-МС) та ідентифікації методом інфрачервоної (ІЧ) спектроскопії сухого залишку нелетких органічних домішок зразка № ХХХХ (за умови їх присутності у кількості більшій за 0,1 %).

Для визначення сторонніх летких фармпрепаратів чи отрутохімікатів зразок № ХХХХ було досліджено методом газової хроматографії з мас-спектрометричною детекцією без попереднього розведення зразка. Зареєстрована хроматограма наведена в Додатку (Рис. 2).

Мас-спектри піків на зареєстрованій хроматограмі було порівняно з бібліотечними мас-спектрами. Мас-спектр піку з часом виходу 46.37 хв. відповідає мас-спектру сквалену (CAS № 94016-35-0), а мас-спектр піку з часом виходу 41.89 хв. відпповідає мас-спектру диізооктилфталату (CAS № 27554-26-3). Мас-спектри решти піків відповідають мас-спектрам продуктів деградації хроматографічної колонки, а саме – силоксанів, що не є складовими зразка № ХХХХ. Сторонні леткі фармпрепарати чи отрутохімікати відсутні у зразку № ХХХХ, оскільки відсутні відповідні піки на зареєстрованій хроматограмі зразка № ХХХХ…

Ознайомитися з повним текстом звіту