Звіт про хімічний аналіз зразків лікарських засобів

Для проведення наукового дослідження було отримано ряд зразків невідомих лікарських засобів для зовнішнього застосування. Зразки, призначені для дослідження, було позначено внутрішніми номерами ХХХ/1 і ХХХ/2. Фото зразків наведено в Додатку.

Метою дослідження була ідентифікація основних компонентів зразків та перевірка присутності у їх складі синтетичних фармацевтичних речовин.

З метою вилучення летких органічних речовин зі зразків, їх наважки було дисперговано в хлороформі. Відділення нерозчинних у хлороформі компонентів зразків було проведено шляхом центрифугування на високій швидкості. Після центрифугування отриманого диспергату одного зразка спостерігалося відділення твердої нерозчинної фракції зразка на поверхні хлороформного розчину. Для іншого зразка після центрифугування спостерігалося відділення рідкої фази, що мала меншу густину, ніж хлороформний розчин.

Отримані хлороформні екстракти зразків було розбавлено та досліджено методом газової хроматографії з мас-спектроскопічною детекцією. Зареєстровані хроматограми наведено у Додатку. При опрацюванні хроматографічних даних, за мас-спектрами піків, присутніх на хроматограмах екстрактів зразків, було ідентифіковано ряд летких органічних речовин. Встановлено, що мазеву основу одного зразка складає Основу 1, а інший зразок у якості основи містить суміш, відому як Основа 2. Результати ідентифікації наведено у Таблиці 1.

Нерозчинну тверду фракцію зразка було редисперговано у гексані з метою видалення залишків вазелінової мазевої основи. Осад, утворений після центрифугування гексанового диспергату, було розчинено в метанолі. Нерозчинні у метанолі залишки зразка було видалено центрифугуванням. Метанольний розчин було висушено та досліджено методом інфрачервоної спектроскопії з Фур’є перетворенням у режимі порушеного повного внутрішнього відбиття. Зареєстрований ІЧ-спектр було порівняно з бібліотечними ІЧ-спектрами та встановлено його найбільшу збіжність за формою та положенням смуг поглинання ІЧ-випромінювання зі спектрами довголанцюгових алканів (парафінів) та ряду антибіотиків, найімовірніше – Діюча речовина 1. Зареєстрований спектр та бібліотечні спектри для порівняння наведені у Додатку…

Ознайомитися з повним текстом звіту

анализ неизвестных лекарств