Звіт про хімічний аналіз зразків розсади

Для проведення наукового дослідження в лабораторію було доставлено зразки розсади у коробці. Зразкам було призначено внутрішній номер ХХХХ. Фото одержаних зразків наведено у Додатку (Рис. 1).

Причиною звернення була скарга на сповільнений розвиток рослин, у зв’язку з чим замовником було зроблене припущення про можливу присутність у зразках синтетичних отрутохімікатів.

Метою наукового дослідження була перевірка зразків на наявність в них слідів летких синтетичних отрутохімікатів хромато-мас-спектрометричним методом.

Зразок №ХХХХ було підготовлено до дослідження, а саме усереднено, подрібнено та підготовлено екстракти зразка №ХХХХ до подальшого дослідження.

Екстракти зразка №ХХХХ було досліджено методом газової хроматографії з мас-спектрометричною детекцією. Зареєстровані хроматограми наведено у Додатку, Рис. 3, 4.

Перелік речовин, піки яких на хроматограмах зразка № ХХХХ мають найбільші площі, було ідентифіковано за мас-спектрами та наведено у Таблиці 1.

Серед ідентифікованих речовин не було виявлено сполук з групи синтетичних отрутохімікатів. Речовини, ідентифіковані на хроматограмах, є типовими компонентами рослинної сировини.

Таблиця 1

Список речовин, ідентифікованих на хроматограмі зразка № ХХХХ

Час виходу, хвСполукаCAS №
ХХ.ХХРечовина 1ХХХ-ХХ-Х
ХХ.ХХРечовина 2ХХХ-ХХ-Х
ХХ.ХХРечовина 3ХХХ-ХХ-Х
ХХ.ХХРечовина 4ХХХ-ХХ-Х
ХХ.ХХРечовина 5ХХХ-ХХ-Х
ХХ.ХХРечовина 6ХХХ-ХХ-Х
ХХ.ХХРечовина 7ХХХ-ХХ-Х
ХХ.ХХРечовина 8ХХХ-ХХ-Х
ХХ.ХХРечовина 9ХХХ-ХХ-Х
ХХ.ХХРечовина 10ХХХ-ХХ-Х
ХХ.ХХРечовина 11ХХХ-ХХ-Х

У результаті проведеного дослідження в зразку № ХХХХ не було виявлено слідів летких синтетичних отрутохімікатів чи їх типових супутніх речовин.

Ознайомитися з повним текстом звіту