Звіт про хімічний аналіз зразків технологічних рідин

На дослідження в лабораторію було отримано два зразки прозорих рідин в пластиковій тарі, які за твердженням Замовника є технологічними рідинами, номінально – Речовиною А. Зразки було позначено внутрішніми номерами ХХХХ/1 та ХХХХ/2 відповідно. (Фото зразків наведено в Додатку 1, рис. 1).

Метою звернення Замовника була необхідність з’ясувати причини розбіжності між результатами визначення вмісту основного складника (номінально – Речовини А), виконаного за різними методиками у інших лабораторіях.

Замовником було оголошено, що одна лабораторія виконувала вимірювання за методикою виробника ХХХХ (репринт методики наведено в Додатку 2), інша – за методикою ТУ-ХХХХХ (репринт методики наведено в Додатку 3).

Методика виробника ХХХХ полягає в газохроматографічному дослідженні зразків, вміст Речовини А розраховується за співвідношенням площ піків Речовини А та домішок.

Методика ТУ-ХХХХХ передбачає вимірювання вмісту Речовини А як титриметричне визначення молярної концентрації діючої речовини та подальший перерахунок молярної концентрації реагенту на масову концентрацію Речовини А через її молярну масу.

Це дослідження передбачало вимірювання густини зразків при 20 оС, ідентифікацію їх компонентного складу та визначення вмісту основних складників.

Густину зразків було визначено ареометричним методом при температурі 20 оС за методикою…

Ознайомитися з повним текстом звіту