Ґрунти СГ призначення
Назва аналізуПоказникиМетодикаЧас виконанняВартість
Скринінг на забруднення грунту нелеткими пестицидами
Переглянути показники
наявність/відсутність нелетких пестицидів
Переглянути методику
Рідинна хроматографія
10-12 роб. днів4150 грн.
Нетипове дослідження
Переглянути показники
Якщо вам необхідно виконати дослідження з метою визначення невідомих складників чи з метою усунення проблем, що виникають при виробництві чи використанні продукту
Переглянути методику
Підбирається спеціально під конкретну задачу чи для вирішення певної проблеми
від 5 роб. днівВ залежності від задачі
Вміст гуміну
Переглянути показники
% чи перерахунок
Переглянути методику
Гравіметрично
5-7 роб. днів2550 грн.
Вміст фульвокислот
Переглянути показники
% чи перерахунок
Переглянути методику
Титриметрично
5-7 роб. днів2700 грн.
Дослідження грунту за основними біохімічними показниками
Переглянути показники
Дослідження грунту за основними біохімічними показниками: каталазна активність, фосфатазна активність, протеазна активність, уреазна активність
7-10 роб. днів1800 грн.
Визначення вмiсту полiхлорованих бiфенiлiв та хлорбензолiв у грунті
Переглянути показники
% чи перерахунок
7-10 роб. днівв залежності від зразку
Визначення вмісту поліароматичних вуглеводнів у грунті
Переглянути показники
Визначення вмісту ПАВ у грунті: бенз(а)пірену, бенз(а)антрацену, бенз(б)флуорантену, хризену
7-10 роб. днівв залежності від зразку
Скринінг грунту на забруднення леткими пестицидами
Переглянути показники
наявність/відсутність летких пестицидів
Переглянути методику
Газова хроматографія
7-10 роб. днів3650 грн.
Дослідження грунту на радіологічне забруднення
Переглянути показники
Дослідження грунту на радіологічне забруднення: питома активність ізотопів цезію, стронцію, вміст гама-випромінюючих радіонуклідів. Дослідження активності плутонію за окремим запитом.
Переглянути методику
Радіохімічний
10-20 роб. днів2750 грн.
Дослідження мікроелементного складу грунту та забруднення важкими металами і токсичними елементами
Переглянути показники
39 елементів (алюміній, барій, берилій,бор, вісмут, галій,залізо, індій, кадмій, калій, кальцій, кобальт, літій, магній, марганець, мідь, мишяк, молібден, натрій, нікель, ртуть, свинець, селен, сірка, срібло, стибій, стронцій, талій, титан, фосфор, хром, цинк) + гафній, ніобій, кремній, олово, ванадій, вольфрам, цирконій +талій.
Переглянути методику
Атомно-емісійна спектроскопія з індуктивно-зв'язаною плазмою
7 роб. днів4710 грн.
Визначення ємності катіонного обміну грунту5 роб. днів1800 грн.
Дослідження макроелементного складу грунту
Переглянути показники
загальний азот, загальний фосфор, загальний калій
Переглянути методику
ДСТУ 4726, ДСТУ 4290
5-10 роб. днівв залежності від зразку
Визначення механічних показників грунту
Переглянути показники
Визначення механічних показників грунту: гранулометричний склад, структурно-агрегатний склад, щільність складення
7 роб. днів800 грн.
Визначення основних фізико-хімічних показників
Переглянути показники
Визначення основних фізико-хімічних показників якості грунтів: вологість, активна кислотність, обмінна кислотність, сума увібраних основ, гідролітична кислотність, питома електропровідність
7 роб. днів1950 грн.
Замовити
Ґрунт присадибної ділянки
Назва аналізуПоказникиМетодикаЧас виконанняВартість
Визначення механічних показників грунту
Переглянути показники
Визначення механічних показників грунту: гранулометричний склад, структурно-агрегатний склад, щільність складення
7 роб. днів800 грн.
Дослідження макроелементного складу грунту
Переглянути показники
загальний азот, загальний фосфор, загальний калій
Переглянути методику
ДСТУ 4726, ДСТУ 4290
5-10 роб. днівв залежності від зразку
Визначення ємності катіонного обміну грунту5 роб. днів1800 грн.
Визначення вмісту поліароматичних вуглеводнів у грунті
Переглянути показники
Визначення вмісту ПАВ у грунті: бенз(а)пірену, бенз(а)антрацену, бенз(б)флуорантену, хризену
7-10 роб. днівв залежності від зразку
Визначення вмiсту полiхлорованих бiфенiлiв та хлорбензолiв у грунті
Переглянути показники
% чи перерахунок
7-10 роб. днівв залежності від зразку
Дослідження грунту за основними біохімічними показниками
Переглянути показники
Дослідження грунту за основними біохімічними показниками: каталазна активність, фосфатазна активність, протеазна активність, уреазна активність
7-10 роб. днів1800 грн.
Скринінг грунту на забруднення леткими пестицидами
Переглянути показники
наявність/відсутність летких пестицидів
Переглянути методику
Газова хроматографія
7-10 роб. днів3650 грн.
Скринінг на забруднення грунту нелеткими пестицидами
Переглянути показники
наявність/відсутність нелетких пестицидів
Переглянути методику
Рідинна хроматографія
10-12 роб. днів4150 грн.
Дослідження мікроелементного складу грунту та забруднення важкими металами і токсичними елементами
Переглянути показники
39 елементів (алюміній, барій, берилій,бор, вісмут, галій,залізо, індій, кадмій, калій, кальцій, кобальт, літій, магній, марганець, мідь, мишяк, молібден, натрій, нікель, ртуть, свинець, селен, сірка, срібло, стибій, стронцій, талій, титан, фосфор, хром, цинк) + гафній, ніобій, кремній, олово, ванадій, вольфрам, цирконій +талій.
Переглянути методику
Атомно-емісійна спектроскопія з індуктивно-зв'язаною плазмою
7 роб. днів4710 грн.
Дослідження грунту на радіологічне забруднення
Переглянути показники
Дослідження грунту на радіологічне забруднення: питома активність ізотопів цезію, стронцію, вміст гама-випромінюючих радіонуклідів. Дослідження активності плутонію за окремим запитом.
Переглянути методику
Радіохімічний
10-20 роб. днів2750 грн.
Нетипове дослідження
Переглянути показники
Якщо вам необхідно виконати дослідження з метою визначення невідомих складників чи з метою усунення проблем, що виникають при виробництві чи використанні продукту
Переглянути методику
Підбирається спеціально під конкретну задачу чи для вирішення певної проблеми
від 5 роб. днівВ залежності від задачі
Вміст фульвокислот
Переглянути показники
% чи перерахунок
Переглянути методику
Титриметрично
5-7 роб. днів2700 грн.
Вміст гуміну
Переглянути показники
% чи перерахунок
Переглянути методику
Гравіметрично
5-7 роб. днів2550 грн.
Замовити
Ви отримуєте офіційний, завірений печаткою звіт.
Скан-копія надсилається електронною поштою, оригінал – поштою.
Переглянути зразок звіту