Про нас

Науково-сервісна фірма «ОТАВА» спеціалізується в галузі наукових досліджень на замовлення для українських і зарубіжних підприємств. У разі необхідності компанія залучає до співпраці провідних українських учених, що мають великий досвід науково-дослідної роботи. Серед них хіміки, біологи, фізики та патентознавці, об’єднані зусилля яких сприяють успішному виконанню складних контрактів.

Напрями діяльності ОТАВИ: науковий хімічний аналіз, екологічні аналізи та дослідження, розробка рецептур нових хімічних товарів, послуги для науковців і лабораторій.

Науковий хімічний аналіз

Виконання наукового хімічного аналізу – основний напрям діяльності компанії. Науковці ОТАВИ проводять якісний і кількісний хімічний аналіз складу різноманітних речовин та матеріалів (води, ґрунту, повітря, автохімії, будівельних матеріалів, лакофарбових матеріалів, побутової хімії, промислової та природної сировини, речовин невідомого походження, технічних рідин, косметичних засобів, фармпрепаратів, продуктів харчування, харчових добавок, спортивного харчування тощо). 

Для приватних підприємців, дрібних і середніх фірм ОТАВА виконує складний науковий хімічний аналіз. Як правило, такі хімічні аналізи не проводять у звичайних аналітичних лабораторіях, оскільки вони вимагають роботи з англомовною науковою літературою, поєднання різнопланових біологічних і хімічних аналітичних методів, висококваліфікованого персоналу та дорогого в обслуговуванні обладнання. Такі хімічні аналізи ОТАВА, зокрема, виконує для фірм, що експортують хімічні та біологічні товари з Китаю, розробляють нові продукти на основі західних зразків. Подібні хімічні аналізи виконуються з метою виявлення підробок серед косметичних товарів, БАДів, визначення токсичних речовин, генно-модифікованих продуктів, медичних засобів, вакцин тощо.

Екологічні аналізи і дослідження

Ще один важливий напрям діяльності компанії – проведення екологічних аналізів і дослідженьаналізу води, аналізу ґрунту, аналізу повітря та ін. OTAВА виконує комплексні еколого-гігієнічні дослідження житла, виробничих приміщень, офісів, присадибних ділянок. Фахівці компанії проводять вимірювання рівня електромагнітного випромінювання, радіаційного фону, радону, визначають концентрацію формальдегіду в повітрі, вміст СО2, рівень шуму та теплове випромінювання, оцінюють стан повітря і параметри мікроклімату в приміщенні. Разом з результатами екологічного моніторингу клієнтам надаються підготовлені науковцями-екологами та гігієністами практичні рекомендації щодо усунення небезпечних для людського здоров’я чинників.

Розробка рецептур нових хімічних товарів

Для українських приватних підприємств ОТАВА розробляє рецептури нових хімічних товарів на основі найкращих зарубіжних аналогів. Зокрема компанією пропонуються наукові-дослідні роботи з розробки хімічних засобів по догляду за тваринами, побутової та акваріумної хімії, хімії для басейнів, агро- та автохімії, автокосметики, технічних миючих засобів, хімічних засобів чищення тканин тощо. Проводиться інформаційна та патентна підтримка розроблених товарів. Товари патентуються в Україні, про них готуються рекламні статті, прес-релізи тощо.

Послуги для науковців і лабораторій

Для науковців і лабораторій ОТАВА виконує дослідження з використанням сучасних приладів та новітніх методологій. Серед них: ЯМР-спектроскопія, HPLC-хроматографія, полімеразна ланцюгова реакція, імуноблотинг, біоінформатичні методи тощо.

Спільно із західними компаніями ОТАВА проводить наукові дослідження (біоскринінг) з метою виявлення потенційно біологічно активних речовин. Серед партнерів ОТАВИ – провідні наукові установи Західної Європи, Північної Америки та Японії. 

 

Згідно із Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Порядком проведення державної атестації наукових установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 р. № 540, наказом Міністерства освіти і науки України від 17.09.2018 № 1008 «Деякі питання державної атестації наукових установ», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2018 року за № 1504/32956, № 1505/32957, № 1506/32958, за результатами державної атестації, проведеної 28.11.2019р., ТОВ “НАУКОВО-СЕРВІСНА ФІРМА «ОТАВА» пройшла державну атестацію наукових установ з віднесенням до ІІ кваліфікаційної групи та отримала відповідне свідоцтво.