2019 рік

– для комерційної фірми проведено дослідження паливних характеристик тріски. Визначено ряд таких показників, як вологість, зольність, вміст летких речовин, карбону, сірки, вищу і нижчу теплоту згорання. – для коме...
химический анализ ОТАВА

2018 рік

– для приватної особи проведено хімічний аналіз зразків невідомих натуральних лікарських засобів у мазевій формі з метою ідентифікації основних компонентів зразків та перевірки присутності у їх складі синтетичних фармаце...

2017 рік

– для комерційної фірми проведено аналіз повітря кімнати новобудови на вміст карбонільних сполук. Встановлено відсутність перевищень допустимого вмісту виявлених сполук у повітрі кімнати. Для виявлення джерела емісії вия...
наукові дослідження

2016 рік

- для комерційної фірми досліджено зразок води для наповнення рифових акваріумів з метою визначення ряду параметрів, необхідних для контролю її складу. Встановлено, що більшість показників відповідають значенням, вказани...
Химический анализ загрязнения системы водоочистки

2015 рік

– для приватної особи перевірено два зразки технічного етилендіаміну на вміст основного компоненту, води та проведено дослідження на наявність органічних домішок. Виявлено, що жоден з отриманих зразків не місти...
лабораторний аналіз

2014 рік

– для АТ «ВЕСКО» досліджено ряд зразків рідких органічних добрив на вміст у них вуглецю, гумінових кислот, фульвокислот. Визначено мінеральний склад добрив, виміряно їх вологість та зольність. – для приватної особ...
Лабораторный анализ

2013 рік

- для приватної особи розроблено полімерний матеріал для виготовлення силіконових приманок для рибальства. Розроблена рецептура і технологія виготовлення полімеру дала змогу одержати матеріал, який задовольняє всім вимог...
Химический анализ загрязнения системы водоочистки

2012 рік

- для ТОВ «Акку-Енерго» з метою визначення якості кислотного електроліту для акумуляторів та встановлення причин можливого руйнування акумуляторних пластин проведено дослідження його хімічного складу. У наданих зразках ф...
лабораторний аналіз

2011 рік

- для Транснаціональної фінансово-промислової нафтової компанії «УКРТАТНАФТА» проаналізовано склад хімічної речовини, яку компанія планувала використати для власних виробничих цілей. Підтверджено підозри менеджерів компа...
Лабораторный анализ

2010 рік

- для ФОП Довбиш С.І. проведено аналіз пивного сусла з метою визначення в ньому вмісту та концентрації різних спиртів. - для Компанії децентралізованих енергетичних систем виконано порівняльне наукове дослідження ...
наукові дослідження

2001–2007 роки

- 2005-2007, спільно з корпорацією BioRad Laboratories виконано комерційний науковий прект з розробки флуоресцентних зондів для визначення білків (Patent Application WO 2008/027821 A1, 06.03.2008). - 2006, підписа...