Послуги наших партнерів

Для виконання складних багатопрофільних проектів ОТАВА залучає провідні українські наукові та комерційні лабораторії. Послуги цих лабораторій подані в цьому розділі.  

 

● Визначення видової приналежності біологічних зразків за допомогою ДНК-аналізу

● Мікроклональне розмноження рослин

● Генна і клітинна інженерія рослин

 


1. Визначення видової приналежності біологічних зразків за допомогою ДНК-аналізу

Пропонуємо приватним особам, компаніям та організаціям встановлення приналежності зразка до біологічного виду або підвиду за допомогою ДНК-аналізу у свіжій або замороженій, в окремих випадках переробленій (консерви, фарш тощо), продукції.  

Стрімкий розвиток сільського господарства веде до появи нових видив, порід і сортів. Часто-густо це є близькоспоріднені представники, які дуже важко визначити за допомогою звичайних аналізів (якщо йдеться про морфологічні ознаки або цитогенетичні відмінності) і взагалі неможливо, якщо йдеться про оброблену сировину.

Отже, постає питання надійного визначення джерела сировини, яка прямує на наш стіл, та якісного моніторингу селекційного процесу рослини або тварини. Розвиток ДНК-технологій в останні десятиріччя дає змогу надійно вирішити це питання на практиці, якою займаються численні компанії в розвинутих країнах. Базовим методом або підходом є порівняння так званих референтних генетичних послідовностей (маркерів генотипу), які присутні тільки у представника певного виду та змінені або відсутні в іншого виду або підвиду

Як приклад: тільки за допомогою ДНК-тестів можна відрізнити до 21 виду та підвиду пласких риб (камбала), лише частина з яких є дійсно цінними промисловими. 

Пишіть або телефонуйте для уточнення замовлення.

 


2. Мікроклональне розмноження рослин

Розробка технології мікроклонального розмноження рослин на замовлення. Залежно від виду рослини та органу, який використовують для індукції органогенезу (бруньки, стебла, корені рослини тощо), утворення нових органів можна отримати на первинному експланті, в калюсній культурі, отриманій з первинного експланту, або ж отримують регенерацію рослини з пазушних бруньок.

Основні стадії технології

 • Відбір вихідної частини рослини (експланту), її стерилізація та культивування на живильному середовищі певного складу. Вивчення та підбір умов вирощування та живильного середовища.
 • Швидке розмноження об’єкту шляхом соматичного ембріогенезу або посиленим пагоноутворенням або індукцією адвентивних бруньок. Матеріал на другій стадії можна або підтримувати в культурі в тому ж стані, або перенести на середовище іншого складу для переходу в третю стадію.
 • Передпосадкова або кондиціонна стадія адаптації отриманих мікророслинок до висадки у ґрунт.

Як результат замовник отримає лабораторний регламент технології розмноження рослини з рекомендаціями  щодо подальшого промислового масштабування.

Цей метод дає змогу отримати за один рік тисячі рослин порівняно з двома рослинами, отриманими за сезон в природних умовах. При цьому виключається вплив несприятливих умов довкілля: вплив шкідників, перепадів температур, нестача опадів тощо.

Виконання послуги може тривати від кількох місяців до року (залежно від завдання).

Пишіть або телефонуйте для уточнення замовлення.

 


3. Генна і клітинна інженерія рослин

 • Тест на сортову приналежність і чистоту насіння.
  Проведення тестів на генетичну приналежність насіння до певного сорту, що дає змогу встановити з високою точністю сортову відповідність насіння, а також виокремити з загальної кількості, насіння іншого сорту або виду, за допомогою мікроскопії та інших методів.
 • Тест на генетично-гібридну чистоту насіння кукурудзи, соняшника та інших зернових культур 
  Визначення приналежності насіння зернових культур до певної гібридної групи. Що допоможе звузити класифікацію рослин за їх гібридними групами. Визначення відповідності насіння кукурудзи, соняшника та деяких інших зернових культур певній гібридній групі.
 • Визначення генетично модифікованих організмів (ГМО), трансгенів 
  Визначення якісне й кількісне декількох видів ГМО у таких продуктах, як наприклад, кукурудза. Науковці використовують методику полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), яка дає змогу більш швидко та точно визначити ГМО у продуктах.
 • Типовість насіння або рослин у відповідності до регіону
  Одним з ключових питань вирощування рослин в умовах певного регіону є тверда впевненість у тому, що те, що Ви впроваджуєте, є дійсно рослиною, пристосованою до місцевих умов зростання. Науковці, використовуючи специфічні методи, підтвердять, що насіння та рослини дійсно відповідають умовам регіону, спираючись на екорегіон та генотип.
 • Гетерогенність (різноманітність) партій насіння
  Для вирощування сільськогосподарських рослин є дуже важливою впевненість в тому, що з насіння виростуть рослини з певними властивостями. Ця послуга дає змогу чітко розділити партії насіння у відповідності до гібридної або сортової приналежності.
 • ДНК-паспортизацію (складання, підтвердження, ідентифікація, контроль)
  Ідентифікація та реєстрація нових генотипів рослин. Молекулярно-генетичний паспорт (ДНК-паспорт) відображає особливості будови ДНК сорту, лінії, гібриду, що дає змогу унікально його ідентифікувати. Ця послуга необхідна для реєстрації нового сорту або гібриду в Державному реєстрі сортів.
 • Визначення генів ознак, пов’язаних зі стійкістю, якістю (глютеніни, гліадини, ваксі, транслокації, твердо- і білозерність та ін.) 
  Визначення насіння сортів, що мають гени ознак, пов’язаних зі стійкістю та якістю рослин. Питання вмісту окремих речовин, зокрема мікроелементів, у культурах зернових є актуальним для вирішення харчової проблеми та отримання насіння з високими посівними властивостями.
 • Молекулярно-генетичні системи для аналізу фенотипових характеристик рослин, тварин, мікроорганізмів 
  Фенотипові характеристики рослин, тварин, мікроорганізмів – це сукупність усіх ознак організму, що закладена у його геномі. Для визначення ознак, які будуть у наступному поколінні, використовують молекулярно-генетичні системи – методи для визначення генів, які відповідають за потрібні для людини ознаки.
 • Консультації та підготовка спеціалістів у галузі молекулярної діагностики 
  Надання консультацій з методичних і практичних питань молекулярно-генетичного аналізу та діагностики різних організмів. Підготовка спеціалістів зі знанням новітніх методів молекулярно-генетичних досліджень.

Пишіть або телефонуйте для уточнення замовлення.