Послуги наших партнерів

Для виконання складних багатопрофільних проектів ОТАВА залучає провідні українські наукові та комерційні лабораторії. Послуги цих лабораторій подані в цьому розділі.  

 

● Визначення видової приналежності біологічних зразків за допомогою ДНК-аналізу

● Мікроклональне розмноження рослин

● Генна і клітинна інженерія рослин

● Мікробіологічний аналіз житлових приміщень, повітря та ґрунту

 


1. Визначення видової приналежності біологічних зразків за допомогою ДНК-аналізу

Пропонуємо приватним особам, компаніям та організаціям встановлення приналежності зразка до біологічного виду або підвиду за допомогою ДНК-аналізу у свіжій або замороженій, в окремих випадках переробленій (консерви, фарш тощо), продукції.  

Стрімкий розвиток сільського господарства веде до появи нових видив, порід і сортів. Часто-густо це є близькоспоріднені представники, які дуже важко визначити за допомогою звичайних аналізів (якщо йдеться про морфологічні ознаки або цитогенетичні відмінності) і взагалі неможливо, якщо йдеться про оброблену сировину.

Отже, постає питання надійного визначення джерела сировини, яка прямує на наш стіл, та якісного моніторингу селекційного процесу рослини або тварини. Розвиток ДНК-технологій в останні десятиріччя дає змогу надійно вирішити це питання на практиці, якою займаються численні компанії в розвинутих країнах. Базовим методом або підходом є порівняння так званих референтних генетичних послідовностей (маркерів генотипу), які присутні тільки у представника певного виду та змінені або відсутні в іншого виду або підвиду

Як приклад: тільки за допомогою ДНК-тестів можна відрізнити до 21 виду та підвиду пласких риб (камбала), лише частина з яких є дійсно цінними промисловими. 

Пишіть або телефонуйте для уточнення замовлення.

 


2. Мікроклональне розмноження рослин

Пропонуємо розробку технологій мікроклонального розмноження трав’янистих декоративних багаторічників, лікарських рослин. Також ми можемо працювати з чагарниками (малина, ожина, лохина тощо).

У результаті замовник отримує лабораторний регламент технології розмноження рослини з рекомендаціями щодо подальшого промислового масштабування.

Технології, що вже розроблялись у нашій лабораторії (рослини, які вже введені в культуру in vitro): 

 • тропічна декоративна (кімнатна) папороть Nephrolepis (5 видів/сортів);
 • тропічна декоративна (кімнатна) папороть Platycerium bifurcatum – «оленячий ріг»;
 • тропічні (кімнатні) бромелії – Guzmania, Vriesea;
 • ананас;
 • трав’янистий декоративнолистяний багаторічник для відкритого ґрунту Heuchera (5 сортів) – також є декілька сотень уже адаптованих і підрощених рослин гейхери;
 • безколючкова ожина;
 • деревна рослина Paulownia.

Термін виконання послуги – від кількох місяців до 1 року (залежно від завдання).

Пишіть або телефонуйте для уточнення замовлення.

 


3. Генна і клітинна інженерія рослин

 • Тест на сортову приналежність і чистоту насіння.
  Проведення тестів на генетичну приналежність насіння до певного сорту, що дає змогу встановити з високою точністю сортову відповідність насіння, а також виокремити з загальної кількості, насіння іншого сорту або виду, за допомогою мікроскопії та інших методів.
 • Тест на генетично-гібридну чистоту насіння кукурудзи, соняшника та інших зернових культур 
  Визначення приналежності насіння зернових культур до певної гібридної групи. Що допоможе звузити класифікацію рослин за їх гібридними групами. Визначення відповідності насіння кукурудзи, соняшника та деяких інших зернових культур певній гібридній групі.
 • Визначення генетично модифікованих організмів (ГМО), трансгенів 
  Визначення якісне й кількісне декількох видів ГМО у таких продуктах, як наприклад, кукурудза. Науковці використовують методику полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), яка дає змогу більш швидко та точно визначити ГМО у продуктах.
 • Типовість насіння або рослин у відповідності до регіону
  Одним з ключових питань вирощування рослин в умовах певного регіону є тверда впевненість у тому, що те, що Ви впроваджуєте, є дійсно рослиною, пристосованою до місцевих умов зростання. Науковці, використовуючи специфічні методи, підтвердять, що насіння та рослини дійсно відповідають умовам регіону, спираючись на екорегіон та генотип.
 • Гетерогенність (різноманітність) партій насіння
  Для вирощування сільськогосподарських рослин є дуже важливою впевненість в тому, що з насіння виростуть рослини з певними властивостями. Ця послуга дає змогу чітко розділити партії насіння у відповідності до гібридної або сортової приналежності.
 • ДНК-паспортизацію (складання, підтвердження, ідентифікація, контроль)
  Ідентифікація та реєстрація нових генотипів рослин. Молекулярно-генетичний паспорт (ДНК-паспорт) відображає особливості будови ДНК сорту, лінії, гібриду, що дає змогу унікально його ідентифікувати. Ця послуга необхідна для реєстрації нового сорту або гібриду в Державному реєстрі сортів.
 • Визначення генів ознак, пов’язаних зі стійкістю, якістю (глютеніни, гліадини, ваксі, транслокації, твердо- і білозерність та ін.) 
  Визначення насіння сортів, що мають гени ознак, пов’язаних зі стійкістю та якістю рослин. Питання вмісту окремих речовин, зокрема мікроелементів, у культурах зернових є актуальним для вирішення харчової проблеми та отримання насіння з високими посівними властивостями.
 • Молекулярно-генетичні системи для аналізу фенотипових характеристик рослин, тварин, мікроорганізмів 
  Фенотипові характеристики рослин, тварин, мікроорганізмів – це сукупність усіх ознак організму, що закладена у його геномі. Для визначення ознак, які будуть у наступному поколінні, використовують молекулярно-генетичні системи – методи для визначення генів, які відповідають за потрібні для людини ознаки.
 • Консультації та підготовка спеціалістів у галузі молекулярної діагностики 
  Надання консультацій з методичних і практичних питань молекулярно-генетичного аналізу та діагностики різних організмів. Підготовка спеціалістів зі знанням новітніх методів молекулярно-генетичних досліджень.

Пишіть або телефонуйте для уточнення замовлення.

 


4. Мікробіологічний аналіз житлових приміщень, повітря та ґрунту

Ми пропонуємо широкий спектр якісних послуг з виявлення мікробіологічних забруднювачів. Ми в змозі вирішити будь-яку проблему, пов’язану з мікробіологічним аналізом, якщо ваше замовлення виходить за межі послуг бактеріологічних лабораторій лабораторних центрів МОЗ України.

Наша основна спеціалізація – проведення складних мікробіологічних досліджень, які виконують науковці – експерти у своїй галузі. Ми можемо дібрати методи аналізу для вирішення нестандартних задач або розробити їх безпосередньо під ваші потреби.

Ще один важливий напрям наших досліджень – виконання бактеріологічних досліджень приватних осель та офісів у комплексі з хіміко-аналітичними дослідженнями і вимірюванням рівня електромагнітного випромінювання та радіаційного фону.

ВАЖЛИВО! Ми не виконуємо простих бактеріологічних аналізів ґрунту і води.

Примітка. Бактеріологічна лабораторія акредитована згідно з вимогами ДСТУ ISO/IEC 17025:2006.

 

1. МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ҐРУНТУ В КОМПЛЕКСНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Мікробіологічне дослідження ґрунту допоможе оцінити необхідність внесення добрив, їх склад і дозування. Виявлення наявності, якісного й кількісного складу ріст-стимулювальних мікроорганізмів вбереже вас від надмірного використання добрив, допоможе оцінити якість ділянки, зорієнтує, які культури варто вирощувати на цьому ґрунті. А також виявить ризики виникнення захворювань рослин.

Пакет послуг «Мікробіологічна оцінка ґрунту» передбачає визначення:

 • загальної кількості мікроорганізмів;
 • фітопатогенної забрудненості;
 • загальної кількості азотфіксувальних мікроорганізмів (вільноживучих та симбіотичних);
 • родів бактерій, що продукують ріст-стимулювальні сполуки для розвитку рослин.

2. МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗМИВІВ ЗІ СТІН І ПОВЕРХОНЬ (МЕБЛІ, ЗАСОБИ ВИРОБНИЦТВА) В КОМПЛЕКСНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Результати мікробіологічного аналізу змивів дають змогу оцінити санітарний стан об’єкта (наприклад, контроль за проведенням генерального прибирання), бактеріальне забруднення об’єктів середовища життєдіяльності людини.

Дослідження передбачає аналізи з визначення:

 • кількості мезофільних аеробних і факультативно анаеробних мікроорганізмів, загального мікробного числа;
 • БГКП, загальних коліформ;
 • гемолітичної мікрофлори, у т.ч. коагулазопозитивних стафілококів (St. Aureus);
 • дріжджів і плісневих грибів;
 • умовно-патогенних мікроорганізмів;
 • патогенних мікроорганізмів, у т.ч. бактерій роду Salmonella;
 • бактерій Listeria monocytogenes.

3. МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОВІТРЯ ЗАКРИТИХ ПРИМІЩЕНЬ (ЖИТЛОВИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ) У КОМПЛЕКСНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Мікробіологічний аналіз повітря включає оцінку чотирьох показників, а саме: загального мікробного забруднення повітря; патогенної мікрофлори (наявність золотистого стафілококу і гемолітичного стрептококу); наявності плісеневих грибів у повітрі, а також кількісний показник виявлених мікроорганізмів. Другий та третій показники є більш детальними і визначають видовий склад мікроорганізмів.

Мікробіологічний аналіз повітря передбачає визначення:

 • кількості мезофільних аеробних і факультативно анаеробних мікроорганізмів, загального мікробного числа;
 • дріжджів та плісневих грибів;
 • гемолітичної мікрофлори, у т.ч. коагулазопозитивних стафілококів (St. aureus).

Сучасна людина більшість свого часу проводить у закритому приміщенні (вдома чи на роботі) і зовсім не задумується над тим, яким повітрям при цьому дихає. Через повітря передаються всі повітряно-крапельні інфекції (дифтерія, менінгіт, кір, вітряна віспа та ін.). Отже, причиною частих ГРВІ, ангін, бронхіальної астми, алергічних та інших захворювань можуть бути мікроорганізми, які входять до складу повітря, що вдихається. Визначити небезпечні мікроорганізми допоможе мікробіологічний аналіз повітря. Особливого значення цей аналіз набуває тоді, коли в помешканні є діти або особи з ослабленим здоров’ям чи зниженим імунітетом.

Пишіть або телефонуйте для уточнення замовлення.